Skvelá novinka:

Dychová hudba Kamarádi - čerství MAJSTRI Slovenska

O našej kapele:

  

Dychová hudba Kamarádi vznikla v Hornej Súči v júni 2016, obci s dlhoročnou tradíciou dychovej hudby. Kapelníkom a hlavou tejto mladej kapely je bubeník Milan Sádecký a umeleckým vedúcim je krídlovák Jozef Čapák ml.

Naše súčasné obsadenie je 13 muzikantov, 1 spevák a 1 speváčka. Naša kapela účinkuje na rôznych festivaloch, tanečných zábavách, rodinných oslavách,hodoch na Slovensku i na Morave, kde sa veľmi radi vraciame, pretože tam mame veľa kamarátov, a dokonca niektorí aj v Kamarádoch pôsobia, v roku 2018 sme dostali pozvanie aj na festival do Poľska dke boli dokonca dvakrát.

Rozhodli sme sa už po roku svojho pôsobenia vo februári 2017 nahrať svoje prvé CD s názvom Splnená túžba, no a presne po roku sme boli nahrávať aj druhé CD z názvom Nad Dedinú. V roku 2018 bol prvý ročník festivalu Kamarádi Fest, ktorý sa konal dňa 28.7. 2018 v areáli Agrosúče, kde sme pokrstili aj svoje v poradí druhé CD Nad Dedinú.

Naša kapela Kamarádi sa v roku 2018 zúčastnila dvoch medzinárodných súťaží. Prvá bola v Pezinku s názvom Dychovky v Preši kde sme získali Zlaté Pásmo,Cenu predsedu samosprávneho kraja a to najdôležitejšie pre nás !!! Cenu diváka, druhá súťaž bola v Prahe s názvom Vejvodova Zbraslav kde sme taktiež získali zlaté pásmo a cenu Poroty.

Náš repertoár je orientovaný na všetky vekové kategórie. Obsahuje predovšetkým skladby vlastných autorov ako sú napr. Peter Burica, Miroslav Čapák,Pavol Prostredný,Jozef Čapák st., ale samozrejme aj iných skvelých autorov.U nás nesmú chýbať ani ľudové piesne, rôzne inštrumentálne a orchestrálne skladby, ako aj skladby moderného charakteru. Nemalú časť nášho repertoáru nájdete v rubrike Naši Partneri na stránke vydavateľstva SLOVSONIC a v prípade záujmu ostatných skladieb ktoré nenájdete musíte kontaktovať samotných autorov.

Naša vízia na rok 2019 je veľká tak v krátkosti vám ju priblížime: Radi by sme sa zúčastnili Majstrovstiev Európy v Rakúsku, Chceme nahrať tretie CD, usporiadať KAMARÁDI Fest 2019,a hlavne uspokojiť našich verných fanúšikov ktorým sa chceme poďakovať za prejavenú dôveru bez ktorých by sme nemali zmysel niečo tvoriť ĎAKUJEME.Über unsere Kapelle:

Die Blaskapelle k Kamarádi (Kameraden) entstand 2016 in Horná Súča, in einem westslowakischen Dorf mit langjähriger blasmusikalischer Tradition. Der Kapellmeister und Chef dieser jungen Blaskapelle ist Schlagzeugspieler Milan Sádecký, der Kunstleiter ist Flügelhornspieler Jozef Čapák jun.

Unsere momentane Besetzung ist 13 Musiker, 1 Sänger und 1 Sängerin. Unsere Kapelle tritt auf verschiedenen Festivals, Tanzabenden, Familienfeiern, Kirchtagen in der Slowakei und in Mähren auf, wohin wir gerne zurückkommen, weil wir da viele Kameraden haben. Manche Musiker aus Mähren sogar in Kameraden spielen. 2018 bekamen wir eine Einladung zum Festival nach Polen, wo wir sogar schon zweimal auftraten.

Im Februar 2017, ein Jahr nach unserer Gründung, entschieden wir uns unsere erste CD mit dem Titel Erfüllter Wunsch aufzunehmen, und genau nach einem Jahr haben wir zweite CD mit dem Titel Über dem Dorf aufgenommen. 2018 war der erste Jahrgang des Festivals Kamarádi Fest, das am 28.7.2018 im Areal Agrosúče stattfand, wo wir auch unsere zweite CD Über dem Dorf tauften.

Unsere Kapelle Kamarádi nahm 2018 an zwei internationalen Wettbewerben teil. Der erste mit dem Titel Dychovky v Preši fand in Pezinok statt und wir gewannen das goldenen Diplom, den Preis von dem Vorsitzenden des Selbstverwaltungskreises und für uns das Wichtigste (!!!) den Zuschauerpreis. Der zweite Wettbewerb mit dem Titel Vejvodova Zbraslav fand in Prag statt, wo wir auch das goldene Diplom und den Preis von der Jury gewannen.

Unser Repertoire ist an alle Alterskategorien orientiert. Es enthält vor allem Stücke von Mitgliedern der Kapelle wie z.B. Peter Burica, Miroslav Čapák, Pavol Prostredný, Jozef Čapák sen., und auch von anderen hervorragenden Autoren. Bei uns dürfen nicht einmal Volkslieder, verschiedene Instrumental- und Orchesterkompositionen, sowie Kompositionen von modernem Charakter fehlen. Einen nicht geringeren Teil unseres Repertoires finden Sie in der Rubrik Unsere Partner auf der Seite des Verlags SLOVSONIC und im Falle des Interesses an anderen Kompositionen, die Sie hier nicht finden, können Sie die Autoren direkt kontaktieren.

Unsere Vision für 2019 ist groß und wir beschreiben sie Ihnen kurz: Wir möchten gerne an der Europameisterschaft in Österreich teilnehmen. Wir wollen dritte CD aufnehmen, KAMARÁDI Fest 2019 veranstalten, und vor allem unsere treuen Fans zufrieden stellen, bei denen wir uns für das geäußerte Vertrauen bedanken wollen. Ohne die Fans hätte es keinen Sinn etwas zu schaffen. DANKE!

Videogaléria:

Pozrite sa na naše videá.

Video zo skúšky:

Fotogaléria:

Koncert Lednické Rovné - Jún 2019

Kamarádi Tour 2018

Krst CD

Ako vzniklo logo

Vianočný Koncerť 2016 H.Súča

Foto zo skúšiek

Rekonštrukcia Skúšobne

Zo Štúdia 2017

Členovia:


Eduard Bublák
Bas trúbka


Jozef Čapák
1 Krídlovka - Oligátka


Marek Trúnek
2 Krídlovka


Martin Panák
Tenor-Posaun


Matúš Vranák
Tuba


Milan Sádecký
Bicie KAPELNÍK


Roman Toman
Barytón-Posaun


Tibor Čapák
1B Klarinet


Vladislav Čapák
2 Es Trúbka


Monika Gabrhelová
Spev


Tomáš Vaňo
Spev-hosť


Andrej Lukovský
1 Krídlovka /Obligátka


Tibor Škunda
1 Es trúbka


Juraj Čapák
1B Es Klarinet


Ján Pochop
Um. vedúci


Daniel Filo
spev - baritone

Vystúpime

05.07. 2020

Bohunice - Tanečná Zábava

18.07. 2020

Kamarádi Fest - Festival

24.07. 2020

Horná Súča - Súkromná Oslava

26.07. 2020

Klučovské hody - Tanečná Zábava

08.08. 2020

Anfiteáter Trnávka Horná Súča - Festival

16.08. 2020

Nové Mesto nad Váhom - Koncert

22.08. 2020

Valaské Klobúky - Festival

17.10. 2020

Svadba Horná Súča - Svadba

21.11. 2020

Polovnícka Zábava - Tanečná Zábava

Naši partneri

Druhé CD v roku 2018 vzniklo za podpory Sociálneho a kultúrneho fondu SOZA

Naše v poradí 3 CD s názvom KAMARÁDI s Leskom vzniklo za podpory Trenčianského samosprávneho kraja. ĎAKUJEME

CD Nad dedinu 2018

1. Milanovi

2. Odešel kamarát

3. Nad dedinu

4. Ach, mamička

5. Bielená košielka

6. Sedliacku

7. Žala sem trávu

8. Vy nevíte

9. Spievaju mládenci

10. Majova spomienka

11. Nechodí, nechodí

12. Keď som išiel

13. O láske

14. Pustite ma kaprál

15. Vinohrady

16. Vim jedno návrší

17. Divé husi

CD Splnená túžba 2016

1. S trumpetou

2. Pod hrozensku maju

3. Regrutska zmes

4. Kamaradi

5. Nečaruj, cigánka

6. Sedliacku

7. Optal sem sa frajarky

8. Majova

9. Naša kapela

10. Majova spomienka

11. Jaromirova

12. Splnená túžba

13. Nevedela frajarka

14. Pod trenčianskou bránou

15. Pres pavlovsku dolinecku

Objednajte si naše CD:

Podporte nás a objednajte si naše CD za zvýhodnenú cenu 8€

Kontaktné informácie

Milan Sadecký

tel: +421 0903 504 299

email: dhkamaradi@gmail.com

Pošlite nám správu:Stiahnite si

plagát: stiahnuť (JPG 13mb)